Årsstämma 2023

Dagordning föreningsstämma 220329

Ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelse

Förslag till nya stadgar