Årsstämma 2022

Öppet brev från parken

Dagordning föreningsstämma 220329

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Kallelse till fortsatt föreningsstämma

Årsmötes protokoll 220206

Ekonomisk redovisning