Årsstämma 2022

Öppet brev från parken

Dagordning föreningsstämma 220329

Verksamhetsberättelse

Årsmötesprotokoll del 1

Årsmötesprotokoll del 3

Kallelse till fortsatt föreningsstämma

Årsmötes protokoll 220206

Ekonomisk redovisning

Årsmötesprotokoll del 2