Årsstämma 2023

Dagordning föreningsstämma 230523

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse

Protokoll 230328

Förslag till nya stadgar